VMBO Economie & Ondernemen

Ben je een ondernemer in de dop? Dan kom je naar De Dijk! Hier volg je vanaf de derde klas de vmbo-richting Economie & Ondernemen (E&O). Een brede opleiding waarin alle facetten van het ondernemerschap aan de orde komen.

Een leerling die dit profiel volgt moet, naast de verplichte vakken, examen doen in economie en één vak uit het rijtje wiskunde, Duits of Frans.

Bij E&O doe je heel wat praktijk- en projectervaring op, gaat op bedrijfsbezoek, loopt stage en schrijft een ondernemingsplan. Naast Nederlands, Engels, Wiskunde, Economie, Maatschappijleer, LO en CKV volg je vier praktijkvakken

  • Commercieel
  • Secretarieel
  • Logistiek
  • Administratie

Daarnaast kun je kiezen voor vakken als:

  • Marketing
  • Financieel en administratief beheer
  • Ondernemen
  • Webshop
  • Presentatie en styling

Na 4 jaar doe je eindexamen op De Dijk. Daarna kun je doorstromen naar de mavo of kiezen voor één van de vele mbo-opleidingen.

Gaat jouw interesse na de tweejarige brugperiode toch uit naar een ander vmbo-profiel dan E&O? Dan stap je over naar een andere vmbo-school, met de afdeling van jouw keuze. Natuurlijk helpen we je hierbij.